Domů / Nezařazené / Kritéria pro pohyb

Kritéria pro pohyb

Nejdůležitější kritéria, kterými se nemocný nebo fyzioterapeut při pohybové léčbě řídí jsou:

  • Subjektivní pocity
  • Tepová frekvence
  • Krevní tlak
  • Elektrokardiogram

SUBJEKTIVNÍ POCITY

Mohou být buď příznivé nebo nepříznivé, vyvolávající znepokojení.
Příznivě vnímané pocity vyvolané tělesnou zátěží vyjadřuje srdečně chorý nejčastěji jako zátěž prováděnou bez obtíží. Pociťují jako osvěžení či radost z pohybu.
Nepříznivé pocity lze očekávat u prodloužení nebo zintenzivnění tělesné aktivity. Zátěžová symptomatologie je pro jednotlivé etiologické skupiny srdečních onemocnění specifická.
Zúžení levého žilního ústí (Mitrální stenóza)– zastření hlasu, suchý kašel, ztížené dýchaní se zkrácením vdechu i výdechu, ve sputu se nachází rezaté stopy po hemoglobinu. Dominují však příznaky dušnosti.
Nedomykavost mitrální chlopně (Mitrální regurginace)– nepříznivé reakce na fyzické zatížení nastupuje mnohem pozvolněji. Objevuje se námahová dušnost, nebo polohová dušnost.
Zúžení levého tepenného ústí (Stenóza aortální chlopně)– nízký puls na radiální artérii, větší zatěž může vyvolat zavrať až bezvědomí.
Nedomykavost chlopní aorty– jedinci s touto vadou mají velmi dobrou adaptabilitu na fyzickou zatěž po řadu let, nepřekvapují i velmi dobré sportovní výkony. Nízký minutový srdeční výdej (sekundární stenokardie, únavnost, bolest hlavy), dušnost.
Zúžení ústí plicnice (Stenóza pulmonální)– nástup periferní cyanózy nebo její prohloubení, únavnost a ostatní znaky snižujícího se minutového srdečního výdeje, dušnost.
Koarktace aorty– nadměrné zvýšení sytémového krevního tlaku v horní polovině těla, zrudnutí v obličeji, bolest hlavy, tíha až bolest dolních končetin s dalším postupným blednutím, celková únavnost, možnost nástupu dušnosti.

TEPOVÁ FREKVENCE

Určuje se individuálně na cvičném ergometru, nebo podle funkční klasifikace „V toler“ nebo akutní tepové reakce při pohybové léčbě.
Doporučená zátěžová tepová frekvence bývá též označena jako tréningová tepová frekvence(TTF), zejména při pohybových aktivitách, které mají charakter cvičení nebo sportování.

U srdečně nemocných se používá vzorec:

TTF=(TFmax-TFklid)*0,6+TFklid

TTF…tréninková tepová frekvence

TFmax…maximální tepová frekvence

TFklid…klidová tepová frekvence

KREVNÍ TLAK

-mírná hypertenze- diastolický tlak 90-104 mm Hg
-středně těžká- diastoliský tlak 105-114 mm Hg
-těžká hypertenze- diastolický tlak 115 mm Hg a vyšší

ELEKTROKARDIGRAM (EKG)

Slouží ke snímání elektrických potenciálů při činnosti srdečního svalu.  Signál se šíří z myokardu poměrně snadno všemi směry do celého těla, aniž by byl výrazněji zeslabován. EKG signál proto můžeme zaznamenat v poměrně velké amplitudě (jednotky až desítky mV) prakticky na libovolném místě tělesného povrchu.

Běžný průběh signálu EKG
Běžný průběh signálu EKG

Shlédněte také

Cvičební jednotka

Cvičební jednotka je soubor cviků sestavených určitým způsobem a prováděných v jednom časovém úseku. Mohou …