Domů / Nezařazené / Frekvence cvičení

Frekvence cvičení

Frekvence cvičení

Za minimální vhodnou frekvenci se považuje jedna cvičební jednotka 3x týdně, lepší varianty 5-6 týdně.

Za nejlepší z hlediska pacienta se však jeví jedna cvičební jednotka 2-3x týdně a ve zbylých dnech je trénink  doplněn kondiční chůzí nebo jízdou na kole.

Nejvýhodnější je cvičení zařadit do denního a týdenního programu. Nepřemýšlet, proč zrovna dnes ne, mělo by se stát samozřejmostí, jako např. čištění zubů. Pravidelné cvičení povznáší na duchu a přispívá k vaší sebedůvěře. Uvolnění vlastních povzbuzujících látek v mozku (endorfinů) je spojeno s příjemnými pocity. Pokud tedy překonáte počáteční odpor a přirozenou lenost, budete náležitě odměněni:)

Tréninková tepová frekvence -TTF

Jak již bylo zmíněno (viz Kritéria pro pohyb), jde o individuální vypočítání tepové frekvence, která je maximálním optimem bezpečné zátěže pro daného jedince vykonávající pohyb. Pokud ji pacient nepřekročí nemělo by dojít k poškození srdce. Jedním ze způsobů, jak ji zjistit je provedení zátěžového testu, zpravidla na bicyklovém ergometru. Provádí se kolem 3. týdne po nekomplikované srdeční příhodě. Mimo to, že je ergometrie jednou z diagnostických metod odhalující zbytkové potižení srdce, je významným ukazatelem pro stanovení zátěže v rehabilitačním programu, především zařazení pacienta do tzv. rehabilitační třídy dle tolerance fyzické zátěže. Dosažení TTF sice není důvodem k okamžitému přerušení tréninku, ale je vhodné minimálně setrvat či lépe snížit intenzitu výkonu daného tréninkového úkolu, tak aby srdeční frekvence (puls) nenarůstala. Rozhodně není vhodné při dosažení TTF zátěž dále zvyšovat. Pokud po lehkém snížení intenzity zátěže v krátké době srdeční frekvence nepoklesne pod hodnotu tréninkové je vhodné tréninkový program na cca 5 minut přerušit.

Rehabilitační třídy

Čtrvtá skupina:-skupina s vysokým rizikem

 • pacienti s výkonností pod 25 W při zátěžovém testu
 • tito pacienti nemohou dojíždět do rehabilitačního programu a už vůbec ne k lázeňskému léčení, rehabilitace je problémem
 • vystavení běžné fyzické zátěže je rizikem
 • z  cviků postačuje dechová gymnastika, maximálně pár cviků končetinami vleže nebo vsedě
 • zaměření na vykonávání základních potřeb- sebeobsluhu

Třetí skupina:-skupina s vysokým rizikem

 • tato skupina zvládá lehkou práci vsedě, dynamičtější denní činnosti vedou k obtížím
 • dojíždění do zaměstnaní nebo do rehabilitačního programu se doporučuje s doprovodem
 • tréninkovou část zkracujeme na dolní hranici na cca 10min, adekvátně zkracujeme i zahřívací část, avšak relaxace zůstává bez zkrácení
 • cvičí se průměrně 2x týdně
 • využívají se pohyby končetin, dechová gymnastika, cvičí se v sedě, vleže, ale i ve stoje, využívají se přesuny, překonávání malých překážek
 • přísně se vyhýbáme izometrickému (posilovacímu) cvičení!!!
 • tempo je volné, pomalé s přestávkami na vydýchání 2-3 minuty po každé sérii 2-3 cviků
 • důraz na správné dýchání

Druhá skupina:–skupina se středním rizikem

 • indikace k rehabilitačnímu programu ve skupině nebo doma
 • zvládají dojíždění na cvičení
 • cvičební střídá  pomalé cviky s mírně rychlejším rytmem, cviky izometrické jen s mírným odporem
 • cvičí se ve všech polohách (pořád jsme opatrní ke cvičení na břiše
 • tréninková aerobní část se prodlužuje na 20-25 minut, úměrné zahřívací časti na cca 20 minut
 • průmerně se cvičí 3x týdně či vícekrát

První skupina:-skupina s nízkým rizikem

 • využívá se všech přiměřených forem zátěže
 • ve všech polohách
 • na trenažérech, s načiním s rozvahou izometrické cvičení
 • přiměřené aplikování rekreačních sportů
 • aerobní část trvá 25-30 minut

Shlédněte také

Cvičební jednotka

Cvičební jednotka je soubor cviků sestavených určitým způsobem a prováděných v jednom časovém úseku. Mohou …