Domů / Doporučujeme / Domácí péče poskytuje pacientům mnoho pozitivních aspektů

Domácí péče poskytuje pacientům mnoho pozitivních aspektů

Domácí zdravotní péče je speciální formou péče, která je poskytována lidem v jejich domácím prostředí. Tento typ péče zajišťuje agentura domácí péče pomocí odborného zdravotního personálu. Oproti hospitalizaci v nemocničním zařízení přináší pacientům mnoho pozitivních aspektů, díky tomu jde o velice vyhledávaný a přínosný typ léčby. A co domácí péče 24 hodin zahrnuje a jaké jsou její hlavní výhody?

Typické přínosy domácí péče

Poskytování domácí péče vychází z potřeb pacienta a přináší tak mnoho pozitivních aspektů. Jedním z hlavních přínosů domácí péče je lepší psychická pohoda pacienta, což má pozitivní vliv na rychlejší proces uzdravování. Neméně významným pozitivním aspektem je také zkrácení doby hospitalizace pouze po nutnou dobu a s tím související nižší náklady na péči. Díky domácí péči také dochází k minimalizaci přenosu nákazy či infekce. Kromě jiného také umožňuje pacientům rychlejší návrat k obvyklým činnostem.

Domácí péče může mít i několik nevýhod. Především v rámci domácí péče dochází k zásahu do soukromí pacienta. V některých případech je potřeba součinnosti rodinných příslušníků při ošetřování. V rámci domácí péče chybí každodenní kontrola odborným lékařem. U pacientů se sníženou pohyblivostí pak může být potřeba upravit stávající bydlení. Přesto přínosy výrazně převažují.

Služby poskytované domácí péčí

V rámci domácí péče zajišťuje agentura domácí péče základní i specializovanou péči. Mezi běžné úkony patří například převazy a ošetření ran, podávání léků, ošetření proleženin, odběr krve, měření tlaku a další činnosti. Dále může být v rámci domácí péče zajišťována péče o pacienty závislé na sondové výživě, péče o pacienty na domácí parenterální výživě a další pacienty. Také může být poskytována domácí fyzioterapie. Vybrané agentury domácí péče také mohou zajišťovat domácí plicní ventilaci.

Plně hrazena zdravotní pojišťovnou

Domácí zdravotní péče je poskytována pacientovi vždy na základě doporučení ošetřujícího lékaře (popř. praktického lékaře), který stanovuje její rozsah a náplň. Na tomto základě je domácí péče plně hrazena zdravotní pojišťovnou a je určena všem věkovým kategoriím. V případě, že nemá člověk nárok na domácí péči, tak existuje možnost si péči plně hradit.

Shlédněte také

Jaký velkoobchod s textilem ušije vašim zaměstnancům oděvy na míru?

Podnikáte v náročném odvětví, které vyžaduje opravdu specifické oblečení? V takovém případě se určitě nespokojíte …